Blogvertiser

onsdag 16 juni 2010

Centerpartiets mål.

Centerpartiet har satt upp sex mål för vad Sverige ska ha nått om tio år.

2020 ska Sverige ha världens bäst utbildade befolkning. Bara med kunskap och kreativa elever kan vi konkurrera med vår omvärld. Mot det står vänsterpartiernas kravlösa skola.

2020 ska Sverige vara bland de tre bästa länderna i EU när det gäller tillväxtföretagande. Bara så kan vi trygga vår välfärd. Mot det står vänsterpartiernas skattechock för alla som jobbar och driver företag.

2020 ska Sverige ha lägst klimatpåverkan per person av alla industriländer. Med marknadens kraft skapar vi nya tekniklösningar och en hållbar framtid. Mot det står vänsterpartiernas söndervittrade klimatmål och oklara energipolitik.

2020 ska Sverige ha ekonomisk tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner. Bara så får vi ett Sverige som håller ihop. Mot det står vänsterpartiernas kilometerskatt, höjda bensinpriser och färre svenska bönder.

2020 ska Sverige ha världens bästa folkhälsa. Bara så får vi samma livschanser. Mot det står vänsterpartiernas bidragsfällor och oändliga sjukvårdsköer.

2020 ska Sverige ha jämställd fördelning av löner och förmögenheter mellan kvinnor och män. Bara så får vi ett Sverige på lika villkor. Mot det står vänsterpartiernas inlåsning av kvinnor och ovilja att låta dem driva företag där kvinnor jobbar mest.

Centerpartiet vill göra Sverige till Europas mest attraktiva land. För att nå dit kan vi inte slå oss till ro. Hela Sverige måste vara med. Alla behöver bidra för att vårt land ska stå starkt i en sammanvävd värld. Ett Sverige där människor är trygga och bidrar efter egen förmåga


Detta mina vänner är bra mål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar