Blogvertiser

tisdag 15 juni 2010

Trams från de rödgröna.

De rödgröna har släppt sin "politik" för jobben.

Som vanligt lovar man massvis. Men inget nytt.
Och när det kommer till finansieringen så är det glasklart.

Höjda skatter!

Hur högre skatter däremot skapar nya jobb, och då inte de inom offentlig sektor är en gåta.

Dom vill lånefinansiera huvuddelen av sina infrastrukturinvesteringar i riksgälden.
Vilket leder till underminering av det finanspolitiska ramverket.
Sveriges statsskuld minskar inte för att lån och utgifter göms undan utanför statsbudgeten.
Det är så Grekland jobbat och resultatet talar för sig själv.

Sverige har idag den bäst skötta ekonomin i Europa, vi kommer att betala av vår statsskuld inom överskådlig framtid med den politik Alliansen och Centerpartiet driver.

Kommer volvo sälja fler bilar för att man höjer skatterna?
Kommer folket konsumera mer för att man har mindre pengar i plånboken?
Obegriplig logik de rödgröna arbetar med.


De rödgröna lät novus ställa följande fråga till folket.


Om du får ytterligare sänkt inkomstskatt, kommer du då att arbeta mer, arbeta mindre eller arbeta lika mycket som i dag?

86 procent påstod att de skulle arbeta lika mycket som idag.

5 procent skulle arbeta mindre.

4 procent skulle arbeta mer.

Ytterligare 5 procent hade ingen uppfattning.

Så här kan man tolka dessa siffror.

Att 86 procent vill arbeta lika mycket som idag är ju glädjande, det tyder på drivkraft i det svenska folket, dessa kommer säkerligen öka sin konsumtion så att samhällets ekonomiska hjul kommer rulla bättre. Det är bra för Sverige.

5 procent vill arbeta mindre, och det är ju positivt för då kan det skapas nya jobb. Kanske blir det plats över till ungdomen äntligen? Många värderar sin fritid högt och vill arbeta mindre. Det är ju bra om dom får välja det om dom vill då. Knappast dåligt för Sverige.

Att endast 4 procent vill arbeta mer kan tolkas att man behöver mer pengar eller är underbemannade och äntligen kan arbeta så mycket man vill utan att förlora på det. Många egenföretagare och även anställda straffas ju ut av hög skatt på övertid.
Det är ju så att med höga arbetsgivaravgifter är det svårt för många att anställa mer personal.
En sänkning av arbetsgivaravgifterna kanske skulle ändra de sista 4 procentens inställning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar