Blogvertiser

onsdag 16 juni 2010

Centerpartiets mål.

Centerpartiet har satt upp sex mål för vad Sverige ska ha nått om tio år.

2020 ska Sverige ha världens bäst utbildade befolkning. Bara med kunskap och kreativa elever kan vi konkurrera med vår omvärld. Mot det står vänsterpartiernas kravlösa skola.

2020 ska Sverige vara bland de tre bästa länderna i EU när det gäller tillväxtföretagande. Bara så kan vi trygga vår välfärd. Mot det står vänsterpartiernas skattechock för alla som jobbar och driver företag.

2020 ska Sverige ha lägst klimatpåverkan per person av alla industriländer. Med marknadens kraft skapar vi nya tekniklösningar och en hållbar framtid. Mot det står vänsterpartiernas söndervittrade klimatmål och oklara energipolitik.

2020 ska Sverige ha ekonomisk tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner. Bara så får vi ett Sverige som håller ihop. Mot det står vänsterpartiernas kilometerskatt, höjda bensinpriser och färre svenska bönder.

2020 ska Sverige ha världens bästa folkhälsa. Bara så får vi samma livschanser. Mot det står vänsterpartiernas bidragsfällor och oändliga sjukvårdsköer.

2020 ska Sverige ha jämställd fördelning av löner och förmögenheter mellan kvinnor och män. Bara så får vi ett Sverige på lika villkor. Mot det står vänsterpartiernas inlåsning av kvinnor och ovilja att låta dem driva företag där kvinnor jobbar mest.

Centerpartiet vill göra Sverige till Europas mest attraktiva land. För att nå dit kan vi inte slå oss till ro. Hela Sverige måste vara med. Alla behöver bidra för att vårt land ska stå starkt i en sammanvävd värld. Ett Sverige där människor är trygga och bidrar efter egen förmåga


Detta mina vänner är bra mål.

tisdag 15 juni 2010

Trams från de rödgröna.

De rödgröna har släppt sin "politik" för jobben.

Som vanligt lovar man massvis. Men inget nytt.
Och när det kommer till finansieringen så är det glasklart.

Höjda skatter!

Hur högre skatter däremot skapar nya jobb, och då inte de inom offentlig sektor är en gåta.

Dom vill lånefinansiera huvuddelen av sina infrastrukturinvesteringar i riksgälden.
Vilket leder till underminering av det finanspolitiska ramverket.
Sveriges statsskuld minskar inte för att lån och utgifter göms undan utanför statsbudgeten.
Det är så Grekland jobbat och resultatet talar för sig själv.

Sverige har idag den bäst skötta ekonomin i Europa, vi kommer att betala av vår statsskuld inom överskådlig framtid med den politik Alliansen och Centerpartiet driver.

Kommer volvo sälja fler bilar för att man höjer skatterna?
Kommer folket konsumera mer för att man har mindre pengar i plånboken?
Obegriplig logik de rödgröna arbetar med.


De rödgröna lät novus ställa följande fråga till folket.


Om du får ytterligare sänkt inkomstskatt, kommer du då att arbeta mer, arbeta mindre eller arbeta lika mycket som i dag?

86 procent påstod att de skulle arbeta lika mycket som idag.

5 procent skulle arbeta mindre.

4 procent skulle arbeta mer.

Ytterligare 5 procent hade ingen uppfattning.

Så här kan man tolka dessa siffror.

Att 86 procent vill arbeta lika mycket som idag är ju glädjande, det tyder på drivkraft i det svenska folket, dessa kommer säkerligen öka sin konsumtion så att samhällets ekonomiska hjul kommer rulla bättre. Det är bra för Sverige.

5 procent vill arbeta mindre, och det är ju positivt för då kan det skapas nya jobb. Kanske blir det plats över till ungdomen äntligen? Många värderar sin fritid högt och vill arbeta mindre. Det är ju bra om dom får välja det om dom vill då. Knappast dåligt för Sverige.

Att endast 4 procent vill arbeta mer kan tolkas att man behöver mer pengar eller är underbemannade och äntligen kan arbeta så mycket man vill utan att förlora på det. Många egenföretagare och även anställda straffas ju ut av hög skatt på övertid.
Det är ju så att med höga arbetsgivaravgifter är det svårt för många att anställa mer personal.
En sänkning av arbetsgivaravgifterna kanske skulle ändra de sista 4 procentens inställning?

måndag 14 juni 2010

Vadå smutskastning?

Dom påstår att det förekommer en smutskastningkampanj mot mp från alliansens sida.
Vad löjligt!
Det enda Alliansen gör är att analysera och sen föra ut budskapet.
Inget nytt med det, så gör alla partier. Man skärskådar motståndaren och sen visar man på de brister man finner.
i fallet mp är det ganska enkelt. Det är ganska lätt med de andra också men dom gör nästan jobbet bättre själva :-)

Förövrigt är ju ordvalet "krossa" ett ord som jag tycker avslöjar ursprunget till detta trams. Rödingarna har alltid gapat krossa än det ena och än det andra.

söndag 13 juni 2010

Låt klubbarna ta sitt ansvar.

Polisen skall äntligen börja ta betalt för sitt engagemang vid olika evenemang.

Kanske att detta leder till att fotbollsklubbar mm tar ett större ansvar kring vad deras supporters ställer till med.

Pengarna behövs ju så väl på annat håll än att vakta vuxna människor som beter sig som femåringar och river städerna när laget förlorat.

Kanske att vi tack vare en sådan här åtgärd får se fler poliser göra det dom skall.
Förhindra brott i vardagen.