Blogvertiser

lördag 2 april 2011

Jämlik till döden..

Sanna Rayman skriver om det tokiga i att allt skall vara jämlikt in i döden.
Men det blir fel när inte kompetens är det som avgör.


Det finns naturligtvis kompetenta människor överallt, hos bägge könen. Men att kvotera blir inte alltid så bra. Säg att man har 10 poster som skall besättas. Urvalet är 1o män och 10 kvinnor.
Men av dessa är bara exempelvis 15 män och 5 kvinnor lämpliga. Eller tvärtom för den som går i taket av detta. Det kan lika gärna vara 15 kvinnor som är lämpliga.

Men, så skall absolut 10 av varje in. Vilket resulterar i en misslyckad rekrytering.
Trots detta tvång skall sedan dessa rekryterare stå till svars för eventuella misslyckanden till följd av dålig kompetens i verksamheten.

Det här är en tokig grej vi måste tala om. Kvotering är fel.

Jämställdhet är när könet inte spelar någon roll. Men med kvotering blir det annorlunda..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar