Blogvertiser

lördag 2 april 2011

Turismen är viktig för VG regionen!

Att den politiska ledningen som består av Socialdemokraterna , Vänsterpartiet , Miljöpartiet och sjukvårdspartiet i Västra Götaland vill minska flygresorna till och från Västsverige är märkligt.

Så som Kristina Jonäng skriver i Gp debatt blir detta ett slag mot turismen till regionen.
Turismnäringen i Västra Götaland är en viktig inkomstkälla och skapar mängder med arbetstillfällen i regionen.
Sedan 2001 har hotellbesöken i Göteborg bestått i över en miljon fler gäster per år!
Att flyget är en förutsättning för detta är något Göteborg & co , Svenska mässan , Liseberg och Business region Göteborg ställer sig bakom.

Nu när Göteborg kommer att införa trängselskatt i Göteborg för att betala av våra enorma infrastruktursatsningar får man inte dessutom minska flygresorna till Göteborg.

När det gäller trängselskatten i Göteborg behöver man tänka ett varv till .
Att avgiftsbelägga Älvsborgsbron är raka motsatsen till att minska trafiken i centrum. Denna ringled är tänkt att leda trafiken förbi staden och en gratis passage av Älvsborgsbron är en självklarhet om man vill att trafikanterna skall undvika centrum. Centerpartiet Lundby vill stoppa trängselskatten på Älvsborgsbron men är för trängselskatten i övrigt. Jag är själv en av kandidaterna från Lundby förövrigt.

Att man dessutom inte lyckats få till en möjlighet att ta ut avgifter från utländska fordon är en ren diskriminering mot de svenska åkerierna. Det snedvrider konkurrensen än mer.
Inte nog med att utländska transportföretag håller lägre löner nu skall dom dessutom slippa avgifter andra tvingas betala.

Troligen är antalet ännu större när man räknar in riksväg 40, E45 och E20.
Det är ganska mycket pengar som man missar här!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar