Blogvertiser

onsdag 11 maj 2011

Bra sätt att belysa problematik

Jan Björklund (FP) vill ha skolk i betyget.
Och genast är motståndarna eniga.

Man straffar barnen, det kan skada självkänslan, osv.

Men skolan är ju faktiskt en institution som skall förbereda små människor att bli stora och fungerande människor i den vuxna världen.
Att då markera ogiltig frånvaro är inget konstigt. I vuxenlivet är det nog väldigt få som kan skolka från sitt arbete och komma undan med det.

Dessutom är det ett ypperligt instrument för att varna att något inte står rätt till.
Ett skolkbetyg belyser att det finns ett problem men inte vad det är och det kan tvinga skolan och föräldrarna att titta närmare på om det finns något som bör göras.

Jag tror att skolk i betyget, rätt använt kan vara en resurs för skola och framförallt för de elever som hamnat snett. Varför skolkar dom?
Samtidigt måste resurser sättas till för att komma tillrätta med problemet. För det är inte utslagning som är målet utan man vill komma åt problemet och lösa det.
I dagens skola är det alltför många som inte klarar av att nå uppsatta mål vilket kommer straffa dessa människor hela livet. Samhället måste ta det ansvaret att hjälpa dom tidigt. Även om det ibland blir lite impopulärt.

Svd , Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar