Blogvertiser

måndag 3 oktober 2011

Kompetensen saknas..

Att Göteborgs grönytor växer igen så som man beskriver i gp idag och blir höga ängsmarker och slyområden är inte konstigt.
Ingen vill ju betala för skötseln.
Men en riktigt irriterande sak med kommunens sätt att sköta grönytor osv är att när man anlägger nya områden och exempelvis gröna refuger som den på wieselgrensgatan så tänker man inte en sekund på att murgrönan som växer på den bullerdämpande låga muren måste vattnas. Det måste rensas ogräs osv.
Säkerligen är det en riktigt fin idé och någon landsskapsarkitekt eller liknande har troligen fått bra betalt för att kläcka liknande idéer. Men dessa arkitekter har tyvärr alltför sällan kunskap om skötsel.
Lika lite kunskap har man inom ledningen i kommunens olika områden.
Den här staden hade varit bra mycket enklare att sköta men alldeles säkert mycket finare om de som arbetar med att sköta ytorna också fick vara med att utforma nyanläggningarna.
För är det någon som kan beräkna tidsåtgången att sköta en grönyta är det den som faktiskt gör det. Inte dennes chefs chef....


Flytta ner ansvaret till de som gör jobbet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar