Blogvertiser

söndag 24 april 2011

Men bygg då!!

Det saknas bostäder i Göteborg. Det måste byggas mängder med bostäder. Att ändra på hur boplats Göteborg fungerar kommer inte att minska köerna, Vänstern och sossarna tror att en tydligare kö liknande den i Stockholm skulle förändra något.

Men problemet är fortfarande att det saknas bostäder! Sossarna har styrt den här staden sen urminnestider och skapat enorma problem som man hela tiden säger att man skall ta tag i. Men händer något?

Varför står ofta enorma ytor oanvända mitt i stan i väntan på att någon skall få bygga där?
Varför tar man inte tag i stadsplaneringen och GÖR något?

Jag tycker att det är en självklarhet att fastighetsägaren får välja hyresgäst, men anledningen till att många står utan lägenhet är inte att fastighetsägaren får välja bort någon.
Anledningen är snarare att det finns alltför många att välja på och det åtgärdas enbart med att bygga mer bostäder! Kan inte den styrande sosseadeln förstå detta?
Göteborgs politiker tänker alltför kortsiktigt.
45 674 människor står utan bostad. Ingen kömetod i världen kan förändra en sådan sak.
Bygg!

Det finns plats att bygga på, ta exempelvis Ringön. Centralt och fint läge. Dessutom skall där ändå rensas från gamla skitiga industrilokaler osv. Utmärkt läge att bygga på. Bygg högt för att spara plats. Ett Göteborgs manhattan, det skulle bli väldigt populärt!
Göteborg är förutom att vara i stort behov av fler bostäder dessutom i behov av att kunna hävda sig i konkurrensen med exempelvis Malmö. Malmö har lyckats väl med sin utbyggnad och är en stad i tillväxt. Tack vare vågade projekt som Turning Torso och Västra Hamnen är staden nu attraktiv.
Det kan man tyvärr inte säga att Göteborg är i dagsläget.


Här ett fotomontage jag lånat från YIMBY Göteborgs sida. Tänk er den synen!


Jag är helt övertygad att en sådan stadsdel skulle bli enormt populär och därmed skapa flyttkedjor i hela staden som skulle vara alla bostadslösa till gagn. Dessutom skulle staden klara sig bättre i konkurrensen från andra städer. En stad som inte växer dör till slut.


Gp , GP , GP ,