Blogvertiser

onsdag 18 mars 2015

Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande...

SÄPO har släppt sin årsrapport.
Inte helt oväntat nämner man Ryssland på ett mycket tydligt vis som de som faktiskt står för det absolut största enskilda hotet mot Sverige idag.

"Flera länder bedriver idag olaglig underrättelseverksamhet i Sverige i syfte att samla in information till nytta för det egna landet. Under 2014 kunde Säkerhetspolisen konstatera att det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland. Rysslands spionage i och mot Sverige är omfattande. Det har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina

OLAGLIGA underrättelseoperationer motmål i Sverige har ökat. Sådana operationer genomförs ofta av underrättelseofficerare som gömmer sig bakom en diplomatisk fasad. Säkerhetspolisens kontraspionageverksamhet är ett viktigt instrument för att möta detta hot. Ett annat är en vaksam allmänhet.Diplomatiska skenbefattningar Det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland. Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande. Det har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina. På olaglig väg– och i skydd av diplomatiska skenbefattningar– samlar ryska underrättelseofficerare in information om det svenska försvaret, politik, ekonomi,teknik, vetenskap och politiska flyktingar.Ett exempel är den militära underrättelsetjänsten,GRU, som är en del av den ryska krigsmakten.GRU har funnits och verkat i Sverige sedan1930-talet. GRU försöker köpa utrustning som endera omfattas av embargo eller är hemlig. Syftet är att öka den tekniska nivån inom den ryska krigsmakten. Säkerhetspolisen har stoppat flera försök till anskaffning av exportlicensbelagda produkter. De försöker också värva agenter och utföra dataintrång med mera. GRU intresserar sig dessutom för militär-, polisiär- och annan personal i utlandstjänst.
Personalen i de ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna består ofta av välutbildade, yrkeskunniga och ambitiösa tjänstemän. För en underrättelseofficer inom exempelvis den civila underrättelsetjänsten, SVR, är utbildningen lång och bred. Ämnen som psykologi, språk, litteratur,konst och informationshantering står på schemat.Den färdigutbildade underrättelseofficeren har en god kompetens att fullgöra sina uppgifter med hjälp av konspirativa metoder och genom att skapa förtroende hos de agenter de har till uppgift att värva samt andra de möter. Som tidigare nämnts, verkar underrättelseofficeren väldigt ofta bakom en diplomatisk skenbefattning. I och med detta ges underrättelseofficeren, utöver de privilegier som följer av en diplomatisk befattning, även ett skydd mot åtal."Jag anser att vi skall gå med i NATO så fort vi kan. Och de som hjälper Ryssland är i ett sådant här läge landsförrädare och skall behandlas därefter.


GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar