Blogvertiser

onsdag 18 mars 2015

Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande...

SÄPO har släppt sin årsrapport.
Inte helt oväntat nämner man Ryssland på ett mycket tydligt vis som de som faktiskt står för det absolut största enskilda hotet mot Sverige idag.

"Flera länder bedriver idag olaglig underrättelseverksamhet i Sverige i syfte att samla in information till nytta för det egna landet. Under 2014 kunde Säkerhetspolisen konstatera att det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland. Rysslands spionage i och mot Sverige är omfattande. Det har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina

OLAGLIGA underrättelseoperationer motmål i Sverige har ökat. Sådana operationer genomförs ofta av underrättelseofficerare som gömmer sig bakom en diplomatisk fasad. Säkerhetspolisens kontraspionageverksamhet är ett viktigt instrument för att möta detta hot. Ett annat är en vaksam allmänhet.Diplomatiska skenbefattningar Det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland. Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande. Det har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina. På olaglig väg– och i skydd av diplomatiska skenbefattningar– samlar ryska underrättelseofficerare in information om det svenska försvaret, politik, ekonomi,teknik, vetenskap och politiska flyktingar.Ett exempel är den militära underrättelsetjänsten,GRU, som är en del av den ryska krigsmakten.GRU har funnits och verkat i Sverige sedan1930-talet. GRU försöker köpa utrustning som endera omfattas av embargo eller är hemlig. Syftet är att öka den tekniska nivån inom den ryska krigsmakten. Säkerhetspolisen har stoppat flera försök till anskaffning av exportlicensbelagda produkter. De försöker också värva agenter och utföra dataintrång med mera. GRU intresserar sig dessutom för militär-, polisiär- och annan personal i utlandstjänst.
Personalen i de ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna består ofta av välutbildade, yrkeskunniga och ambitiösa tjänstemän. För en underrättelseofficer inom exempelvis den civila underrättelsetjänsten, SVR, är utbildningen lång och bred. Ämnen som psykologi, språk, litteratur,konst och informationshantering står på schemat.Den färdigutbildade underrättelseofficeren har en god kompetens att fullgöra sina uppgifter med hjälp av konspirativa metoder och genom att skapa förtroende hos de agenter de har till uppgift att värva samt andra de möter. Som tidigare nämnts, verkar underrättelseofficeren väldigt ofta bakom en diplomatisk skenbefattning. I och med detta ges underrättelseofficeren, utöver de privilegier som följer av en diplomatisk befattning, även ett skydd mot åtal."Jag anser att vi skall gå med i NATO så fort vi kan. Och de som hjälper Ryssland är i ett sådant här läge landsförrädare och skall behandlas därefter.


GP

söndag 15 mars 2015

Hur fan skall detta gå....

Skriver av mig lite funderingar...


Is (terroristerna som säger sig förespråka islam med oerhörd grymhet och folkmord som följd), har lyckats med konststycket att få medeltiden att kännas som alldeles nyligen.
Nu drar även Vatikanen sitt strå till stacken. inte för att jag är emot idén, vi behöver alla bekämpa IS men det känns ändå som om vi är tillbaks i medeltiden. Skall vi arrangera korståg mot mameluckerna igen?
Vi måste stoppa dessa IS, det är jag med på.  
Samtidigt noterar jag att man börjar omvärdera Assads styre i Syrien. Kanske var det han gjorde och stod för ändå bättre än det som sedan blev?
Det är omöjligt att utifrån bedöma ett land och hur det fungerar, vad som är rätt och fel. Det borde vi veta nu. De länder som västmakterna bidragit till att störta regimerna hos i demokratins namns, bland annat, har inte direkt blomstrat efteråt. Irak, Egypten, Syrien, Libyen mm.
Ibland kanske rådande styre är att föredra framför det som kommer istället på gott och ont.

Vladimir Putin är borta från rampljuset sedan lite mer än en vecka. Spekulationerna är många. Vad har hänt? Är han sjuk? Håller han på att bli avsatt? Har han rent av dött?
Om Putin försvinner från den ryska politiken vad kan vi vänta oss då? Vem tar över? kommer det att lugna ner sig i Ukraina eller tar de absolut västra hökarna över och driver på för storkrig i Europa?
Är det Sveriges fel att Ryssland krigar i Ukraina? Är vi därmed en måltavla? Ser man det oundvikliga i att ockupera Gotland för att säkra maktövertaget i Europa och därmed börjar inrikta sig på Sverige? Trots allt så är vi ensamma om Ryssen kommer. NATO har inga skyldigheter att ingripa. Kommer vårt (framtida) 130 man starka försvar av Gotland hålla? Skrattretande, jag vet......Spännande tider...